Stel, we hebben allebei gelijk.

Duo coaching is bedoeld voor medewerkers die graag willen dat hun samenwerking verbetert. Op een respectvolle, zorgvuldige manier kijk ik vanuit beide kanten naar ieders waarheid en treed ik op als vertaler. Een spannend proces dat er in kleine stapjes voor zorgt dat ieder gehoord wordt, meer begrip voor de ander krijgt en soms een spiegel voorgehouden krijgt. Dit hoeft niet per se tot consensus of compromis te leiden. Het doel is elkaars standpunten te leren begrijpen en respecteren. Mijn visie is dat het zinvol is op tijd met elkaar om de tafel te zitten, voordat een samenwerkingsprobleem uit de hand loopt. Hierdoor kan worden voorkomen dat er een conflict ontstaat en kan de energie worden benut voor het vinden van nieuwe wegen in de samenwerking.