Zoveel mensen, zoveel waarheden.

Het is maar goed dat we allemaal verschillend zijn. Althans, in theorie. In de praktijk kan anders denken en doen ook tot irritaties en misverstanden leiden. Om beter met elkaar samen te kunnen werken, is het nuttig elkaar goed te kennen en te begrijpen. Zodat teamleden elkaar kunnen aanvullen in plaats van tegenwerken.

Om dit boeiende proces op gang te krijgen, organiseer ik teambijeenkomsten met een leerrijke en creatieve invalshoek. Dit is altijd maatwerk. Een traject start vaak met een scan, waarbij ik gebruik maak van diverse vragenlijsten en modellen. Zo krijgen de medewerkers meer inzicht in de diversiteit van het team en leren ze breder naar zichzelf te kijken. Hierna volgt het √©chte werk waarbij ik als proces-begeleider zorg voor een ‘vertaling’ tussen de medewerkers onderling met in het achterhoofd de organisatiedoelstelling. Doel is na een onvergetelijk traject met frisse energie weer samen aan het werk te gaan en daar langdurig profijt van te hebben.